Cliënte had een kleine zgn. kweektent in haar woning staan waar zij niets mee deed. Volgens de politie was het een kwestie van alleen de stekker in het stopcontact steken en de boel zou gaan draaien. Zij werd vervolgd ter zake art. 11a Opiumwet, waarin het treffen van voorbereidingshandelingen ter zake softdrugs strafbaar wordt gesteld.

Punt bij dit artikel is dat het moet gaan om professionele, bedrijfsmatige of grootschalige hennepteelt. Daarvan is bij een kleine kweektent uiteraard geen sprake en om die reden werd cliënte vrijgesproken van dit verwijt.