PORTFOLIO

In de loop der jaren heb ik veel cliënten mogen bijstaan. Een aantal zaken vind je hieronder, met een korte toelichting en, waar mogelijk, een link naar de uitspraak of stukken uit de media.

De hond van mijn cliënt was in beslag was genomen door de politie na vermoedens van mishandeling. Het had de nodige voeten in aarde, maar we konden uiteindelijk aantonen dat de hele zaak rammelde.